Michigan State University Libraries
Special Collections Division
Reading Room Index to the Comic Art Collection
"Mad (Australian)" to "Mad. Swedish"

Back to the M index screen
Back to the A to Z index screen
Back up the list

-----------------------------------------------------

Mad (Translations and foreign editions)

-----------------------------------------------------
Mad (Australian)
  Hairbutt the Hippo Crime Files. -- Sydney, NSW : Rat Race
  Comix, 1995-1996. -- ill. ; 26 cm. -- Complete in 6 nos. --
  "From the pages of Australian Mad." -- Funny animal
  detective. -- LIBRARY HAS: no. 1-6. -- Call no.:
  PN6790.A84H27 1995
-----------------------------------------------------
Mad. -- British ed. -- London : Thorpe and Peter, . -- ill. ;
  18 cm. -- Genre: Parody. -- LIBRARY HAS: no. 23, 43-44, 46,
  49-62, 185, 189, 212, 219, 230, 236, 243, 325, 334
  (1962?-1981). -- Call no.: PN6738.M27
-----------------------------------------------------
Mad. Danish.
  Gas. -- Kobenhavn : S. Jensen, . -- ill. ; 28 cm. --
  Danish Mad magazine. -- Description based on: 2. Argang,
  nummer 3 (196?) -- LIBRARY HAS: v.2, no. 3.
  1. Parodies--Comic books, strips, etc. 2. Danish comics. I.
  Mad. Danish. II. Jensen, S. Call no.: PN6790.D34G3
-----------------------------------------------------
Mad. Danish.
  Mad ser gamla reprisfilmer / skriven av Dick De Bartolo ;
  illustrerad av Jack Davis. -- Køpenhavn : A/S Uniprint,
  1972. -- 1 v. : ill. ; 18 cm. -- Translation of A Mad Look
  at Old Movies. -- Subject: Motion pictures. -- Call no.:
  PN6727.D38M319 1972
-----------------------------------------------------
Mad. Danish.
  Mere Mad / oversat og redigeret af Sven Henriksen. --
  København : Forlaget I.K., 1967. -- 128 p. : ill. ; 18 cm.
  Call no.: PN6790.D33M4M4 1967
-----------------------------------------------------
Mad. French.
  Mad. -- Edition Française. -- Paris : Grafika S.A.R.L.,
  1981- . -- ill. ; 28 cm. -- LIBRARY HAS: no. 2-4, 7-8
  (1981-1982). -- Call no.: PN6748.M25
-----------------------------------------------------
Mad. German.
  Mad, das Intelligenteste Magazin der Welt. -- Stuttgart :
  Panini Verlag, 1998- . -- col. ill. ; 28 cm. -- Began with
  Nr. 1 (Okt. 1998), cf. 1. Allgemeiner Deutscher Comic
  Preiskatalog 2005. -- Parody genre. -- LIBRARY HAS: Nr. 102
  (2007). -- Call no.: PN6758.M252
-----------------------------------------------------
Mad. German.
  Mad, das Vernünftigste Magazin der Welt. -- Bad Schwalbach
  : Delta Verlag, . -- ill. ; 28 cm. -- LIBRARY HAS: Nr. 135,
  245-246, 257. -- Genre: Parody. -- Call no.: PN6758.M25
-----------------------------------------------------
Mad. German--Miscellanea.
  "An Interview with German Mad Artist Ivica Astalos" / by
  Bernd Engel. p. 19-21 in The Journal of Madness, no. 14
  (2002). -- Call no.: PN6725.J65no.14
-----------------------------------------------------
Mad. Greek.
  Mad Meniaio Satyriko Periodiko. -- Athens? : A. Samouchos,
  . -- ill. ; 28 cm. -- LIBRARY HAS: no. 9 (Mar./Apr. 1980)
  Call no.: PN6790.G74M3
-----------------------------------------------------
Mad. Portuguese.
  Mad pra Diabo! / Sergio Aragones ; editor, Albert B.
  Feldstein. -- Rio de Janeiro, Brasil : Vecchi, 1978. -- 192
  p. : ill. ; 18 cm. -- Translation of: Mad as the Devil.
  Call no.: PN6727.A722M3319 1978
-----------------------------------------------------
Mad. Spanish.
  Mad en Español. -- Monterrey, México : Lisa Editorial, . --
  ill. ; 28 cm. -- Description based on: ano 4, no. 46. --
  LIBRARY HAS: no. 46, 48, 50-51 (1983). -- Call no.:
  PN6790.M44M25
-----------------------------------------------------
Mad. Spanish.
  Mad en Español Super Especial. -- Monterrey, México : Lisa
  Editorial, 1983- . -- ill. ; 28 cm. -- Began with no. 1
  (Primavera 1983) -- LIBRARY HAS: no. 1.
  Call no.: PN6790.M44M252
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Al Jaffee spottar ut avsnoppande svar på dumma frågor /
  skriven och illustrerad av Al Jaffee. -- Köpenhamen :
  Williams, 1974. -- 159 p. : ill. ; 18 cm. -- Translation
  from English to Swedish of: Al Jaffee's snappy answers to
  stupid questions. -- From Mad. -- Call no.: PN6727.J3A419
  1974
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Don Martin studsar tillbaka! / skriven och ritad av Don
  Martin. -- Bromma : Williams Förlag, 1974. -- 128 p. :
  chiefly ill. ; 18 cm. -- (Mad-klassiker ; 5) -- Translated
  from English to Swedish. -- "Brevet" och "Myggor" skrivna
  av Don Martin och E. Solomon Rosenblum. -- Translation of:
  Mad's maddest artist Don Martin bounces back.
  Call no.: PN6727.M37 B619 1974
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Mad bjuder på Knäpplappen / illustrerad av Don Martin ;
  skriven av Dick DeBartolo, Phil Hahn, Jack Hanrahan, Don
  Martin ; redigerad av Nick Meglin ; förvandlad till svenska
  av Lasse O'Månsson. -- Stockholm? : Williams Förlag, 1973.
  -- 160 p. : ill. ; 18 cm. -- Translation of: The Mad
  Adventures of Captain Klutz. -- Genre: Superhero parodies.
  Call no.: PN6727.M37M319 1973
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Mad's Bisarra Basar 2 / skriven och ilustrerad av Don
  Edwing ; översättning, Bengt Sahlberg ; textning, Birgit
  Lundborg. -- Sundbyberg : Semic, 1988. -- 192 p. : ill. ;
  18 cm.
  1. Swedish comics. I. [Each creator]. II. Mad's Bizarre
  Biz. Swedish. III. Mad. Swedish. IV. Semic. Call no.:
  PN6727.E25B519 1988
------------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Mad's (Urrrrrrk!) Monsterjournal / skriven och ritad av Al
  Jaffee ; potrzebierad av Lasse O'Månsson. -- Köpenhamen :
  Williams, 1974. -- 1 v. : ill. ; 18 cm. -- Translated from
  English to Swedish. -- Cover title: Mad's Monsterjournal.
  -- Translation of: Mad (Yecch!) Monstrosities.
  Call no.: PN6727.J3M619 1974
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Svenska Mad. -- Bromma : E.C. Publications, . -- ill. ; 28
  cm. -- Mad in Swedish. -- Genre: Parody . -- LIBRARY HAS:
   1969: nr. 7-8
   1971: nr. 4, 8
   1972: nr. 7
   1973: nr. 1, 4, 6
   1974: nr. 6, 8
   1976: nr. 6-7
   1984: nr. 6
  -- Call no.: PN6790.S94S79
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Svenska Mad:s återskämt : eller sågningar under 25 år med
  TV / redigerad av Kell Ståhl. --Stockholm : Semic Press,
  1979. -- ca. 100 p. : ill. ; 28 cm. -- Mad, in Swedish. --
  Genre: Parody. -- Call no.: PN6790.S93S87 1979
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Svenska Mad:s spolar superhjältarna : eller stora jul
  pajaren 1991 / Don Edwing ; där Kell Ståhl, redigerat ;
  Bengt Sahlberg, översatt ; Thomas Göransson, formgivit och
  Birgit Lundborg, textat. -- Stockholm : Semic Press, 1991.
  -- 68 p. : ill. ; 27 cm. -- "Ytterligare en produdkt från
  arbetsgruppen för God Mad-litteratur." -- Translation of:
  Mad Book of Almost Superheoes. -- Genre: Superhero
  parodies. -- Call no.: PN6727.E25A719 1991
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish.
  Ytterligare Mad / med bakord av Lasse O'Månsson. --
  Stockholm : Williams Förlag, 1964. -- 128 p. : ill. ; 18
  cm.
  1. Swedish comics. I. O'Månsson, Lasse, 1931- II. Mad.
  Swedish. III. Williams Förlag. Call no.: PN6790.S94M23Y7
  1964
-----------------------------------------------------
Mad. Swedish--Miscellanea.
  "An Interview with Swedish Mad's Johan Andreasson" / by
  Edward J. Norris. p. 3-5 in The Journal of Madness, no. 14
  (2002). -- Call no.: PN6725.J65no.14
-----------------------------------------------------
On down the list

This segment last edited April 2, 2009